WELCOME

BENJAMIN POYNTER | bpoynter@nyit.edu | Facebook | Vimeo | Twitter   


             M O S T   R E C E N T   U P D A T E   / /  J U N E  2 9                            HYPERLINKS BELOW : CHECK FRONT PAGE FOR UPDATES


[  N  E  W   W  O  R  K  S   &&   F  E  A  T  U  R  E  S   ]

_ INTERACTIVE LIGHTMAP SCULPTURE _ TEACHING _ 3D ANIMATION.MACHINIMA _


                     


                      


                    
  


BENJAMIN POYNTER | bpoynter@nyit.edu | Facebook | Vimeo | Twitter